rozjaśnić się


rozjaśnić się
Rozjaśniło się komuś w głowie «ktoś zaczął coś pojmować, rozumieć»: Tak, muszę powiedzieć, że co nieco mi się rozjaśniło w głowie po tej rozmowie, choć powstaje pytanie, co to za kwit, który mi wetknięto w rękę? Roz tel 1994.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozjaśnić się pod sufitem — (Wreszcie) Zrozumieć, pojąć, lub zdać sobie sprawę Eng. To (finally) understand, comprehend, or realize …   Słownik Polskiego slangu

  • rozjaśniać się – rozjaśnić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się coraz jaśniejszym, lepiej oświetlonym, bardziej pogodnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tunel rozjaśnił się światłami przejeżdżającego pociągu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozświecić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zacząć świecić, jaśnieć, promienieć światłem, blaskiem; rozjaśnić się; rozbłysnąć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ekran telewizora rozświecił się silnym blaskiem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozchmurzyć [rozjaśnić, wypogodzić] czoło — {{/stl 13}}{{stl 7}} zmienić nastrój na optymistyczny, radosny; okazywać wesołość, dobry humor : {{/stl 7}}{{stl 10}}W końcu rozchmurzył czoło i uśmiechnął się do syna. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozjaśniać — ndk I, rozjaśniaćam, rozjaśniaćasz, rozjaśniaćają, rozjaśniaćaj, rozjaśniaćał, rozjaśniaćany rozjaśnić dk VIa, rozjaśniaćnię, rozjaśniaćnisz, rozjaśniaćnij, rozjaśniaćnił, rozjaśniaćniony 1. «czynić nieco jaśniejszym; oświetlać, rozwidniać» Lampa …   Słownik języka polskiego

  • głowa — 1. Alkohol, wino, piwo itp. szumi komuś w głowie «ktoś jest oszołomiony po wypiciu alkoholu, wina, piwa itp.»: Długo nie mogę zasnąć, w głowie szumi mi piwo, pocałunki puchną na wargach, a policzek pali ze wstydu. Z. Kruszyński, Na lądach. 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • rozchmurzyć — dk VIb, rozchmurzyćrzę, rozchmurzyćrzysz, rozchmurzyćchmurz, rozchmurzyćrzył, rozchmurzyćrzony rozchmurzać ndk I, rozchmurzyćam, rozchmurzyćasz, rozchmurzyćają, rozchmurzyćaj, rozchmurzyćał, rozchmurzyćany «uczynić pogodnym, nie zasępionym;… …   Słownik języka polskiego

  • wyjaśnić — dk VIa, wyjaśnićnię, wyjaśnićnisz, wyjaśnićnij, wyjaśnićnił, wyjaśnićniony wyjaśniać ndk I, wyjaśnićam, wyjaśnićasz, wyjaśnićają, wyjaśnićaj, wyjaśnićał, wyjaśnićany 1. «uczynić coś jasnym, zrozumiałym, wytłumaczyć, zinterpretować, objaśnić»… …   Słownik języka polskiego

  • pojaśnieć — dk III, pojaśniećeje, pojaśniećniał «stać się jaśniejszym, rozjaśnić się, zaświecić mocniej» Niebo pojaśniało na wschodzie. przen. Świat pojaśniał mu w oczach …   Słownik języka polskiego

  • rozednieć — dk III, rozedniećeje, rozedniećdniało tylko nieos. «rozwidnić się, rozjaśnić się» Gdy rozedniało, ruszyli w dalszą drogę …   Słownik języka polskiego